Klagemuligheder

Hos Damsgaards CaravanCenter bestræber vi os på at yde god service til kunden. Hvis du er utilfreds med en handel eller ydelse, beder vi dig derfor at kontakte os.

Inden du klager

Kan vi ikke indgå i en tilfredsstillende aftale, kan du klage til:

Camping Branches Reklamationsnævn
Mosedalvej 15
2500 Valby
tlf. 36 14 04 57

Eller oprette en online klage ved Center for Klageløsning. Klik her for at se hvordan. Du kan også kontakte dem direkte på mail cfk@kfst.dk, eller skrive til dem på adressen:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Center for klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Har du bopæl i et andet EU-land, skal du indberette din klage til EU-kommissionens Klageportal. Ved indgivelse af klagen skal du også videregive vores e-mail: info@damsgaardscaravancenter.dk